Tajuk Pilihan


7 Negara Bersatu Demi Ekosistem Sejagat

7 Negara Bersatu Demi Ekosistem Sejagat

Wednesday, 05/08/2015

Kongsi Artikel ini :

Institusi pendidikan tinggi yang bagus bukan sahaja dibangunkan untuk melahirkan graduasi-graduasi yang berkualiti dan berhemah tinggi tetapi ia juga berfungsi untuk menjalankan pelbagai penyelidikan, program dan usahasama bagi membantu dan menyelesaikan perkara-perkara yang akan membawa manafaat kepada setiap golongan masyarakat.

Bagi memenuhi aspirasi nasional, sesebuah universiti haruslah mempunyai potensi dalam memberi sumbangan terhadap perkembangan dan kemajuan modal insan serta berusaha menggerakkan proses pembaharuan disamping mempertingkatkan bidang ilmu demi kemajuan bangsa dan negara.

Di Universiti Malaysia Terengganu, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan dalam usaha memantapkan lagi kualiti proses pengajaran dan pembelajaran, antaranya adalah menjalankan usahasama dengan institusi Pendidikan Tinggi yang lain, agensi kerajaan mahupun NGO.

Antara salah satu universiti yang berkerjasama erat dengan UMT ialah Universiti Libre de Brussels (ULB) yang terletak di tengah Bandar Eropah, iaitu Belgium. Usahasama dua hala ini bakal memberi satu anjakan paradigma kepada proses pembelajaran pelajar UMT dan Malaysia kelak.

Universiti Malaysia Terengganu mula bekerjasama dengan ULB sejak Mac 2011 lagi setelah menandatangani MoU di Kuala Lumpur. Kedua-dua belah pihak bersetuju untuk menjalankan kerjasama penyelidikan terutamanya dalam bidang Oseanografi. Spesifikasi bidang kerjasama yang dimeterai adalah pertukaran saintis, kolobrasi bersama dalam penyelidikan, penyelia untuk pelajar dan penyertaan dalam organisasi akademik.

Justeru daripada kerjasama ini, pelbagai program telah dijalankan bersama, dan hubungan dua hala ini telah memberi pelbagai manafaat, menurut pensyarah ULB iaitu Prof Madya Dr. Behara Satyanarayana,usahasama antara UMT dan ULB amat positif, malah pengarah institusi oseanografi dan persekitran (INOS) iaitu Prof. Dr. Mohd Lokman Husian , telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang baik bagi merealisasikan objektif MoU ini.

Dek kerana usahasama yang akrab ini, ULB telah menawarkan UMT untuk mengambil bahagian dalam dalam program Erasmus Mundus Master Course in Tropical Biodiversity and Ecosystem yang secara ringkasnya dikenali sebagai TROPIMUNDO.

TROPIMUNDO merupakan satu program yang ditubuhkan melalui kerjasama beberapa buah universiti atas dasar utamanya iaitu untuk memelihara dan memulihara ekosistem secara global. Tujuan program ini adalah untuk mengumpul para penyelidik dan pakar dari institusi pendidikan tertinggi yang adabagi menyumbang pengetahuan mereka tentang penyelidikan hutan hujan tropika dan juga ekosistem pantai. Melalui program sarjana ini pelajar akan berpeluang untuk memberikan sepenuh perhatian terhadap pembelajaran berkenaan botani, zoologi dan juga pendekatan ekosistem yang integratif.

Amat membanggakan, kerana dengan usahasama ini,secara rasminya UMT merupakan satu-satunya universiti di Asia yang mengambil bahagian dalam program tersebut bersama-sama universiti dari negara-negara yang lain seperti Belgium, Perancis, Itali, Peru, Cameroon dan Australia.

Konsortium ini melibatkan lima institusi Eropah dan empat institusi pendidikan tinggi Negara bukan Eropah. Pada semester pertama , pelajar yang terpilih memulakan sesi pembelajaran di mana-mana antara lima universiti di Eropah, manakala setelah tamat semester pertama, pelajar akan diberi pilihan untuk menyambung sesi pembelajaran di mana-mana empat universiti bukan Eropah , dimana keempat-empatuniversiti ini menawarkan kos tropikal dan ekosistem yang berlainan. Pada semester ke tiga pula, pelajar akan kembali ke Eropah untuk menyambung pelajaran namun bukan di institusi yang sama pada awal semester dan akhirnya kembali ke institusi asal pada semester keempat. Secara keseluruhan program ini mengambil tempoh masa dua tahun jangka pembelajaran.

Bagi pelajar yang memilih untuk menyambung sesi pelajaran di UMT, mereka akan didedahkan tentang kajian laut, dimana penekanannya adalah berkaitan dengan Paya Bakau.

Dengan pertukaran ini, pelbagai manafaat yang diperolehi oleh pihak UMT, antaranya institusi ini bukan sahaja menerima pelajar antarabangsa tetapi usahasama antarabangsa juga. Ini dapat membuka mata  para cendiakawan antarabangsa bahawa penyelidik di UMT tergolong antara yang terbaik di Asia, dan telah diberi kepercayaan yang begitu besar untuk mendidik pelajar-pelajar antarabangsa ini dengan kepakaran, kemudahan dan keistimewaan yang ada di Universiti Malaysia Terengganu ini.

Pengambilan pertama akan bermula pada Februari 2015, pelbagai usaha dan persediaan dari segi akademik dan kemudahan fasiliti telah disediakan oleh pihak UMT bagi menerima pelajar program TROPIMUNDO yang memilih untuk melanjutkan semester ke dua mereka di sini.

Dalam pada itu, Prof, Dr. Saifullah A. Jaaman selaku koordinator program ini berharap program TROPIMUNDO ini bakal melonjakkan nama UMT ke peringkat global dan akan membuka pintu untuk lebih ramai pelajar-pelajar antarabangsa melanjutkan pengajian di UMT dan sekaligus menambahkan lagi ilmu pengetahuan tentang pemuliharaan ekosistem biodiversiti tropika di Malaysia, Beliau juga bercadang untuk mewujudkan program TROPIMUNDO ini ke peringkat PhD, supaya pelajar yang tamat sarjana TROPIMUNDO di Eropah akan menyambung PhD di UMT dan seterusnya akan mempelajari  program ini sepenuhnya di Malaysia amnya dan khusunya di UMT.  Pada yang sama juga, Prof. Madya Dr. Saifullah berharap UMT akan diberi ruang dalam memainkan peranan yang lebih besar seperti pertukaran penyelidik dan pensyarah ke Eropah dan diberi peluang untuk mendapatkan biasiswa khas kepada pelajar Malaysia yang berminat  menyertai program ini.

Secara konklusinya, usahasama dan penglibatan UMT dalam program TROPIMUNDO ini amatlah membanggakan apatah lagi UMT merupakan satu-satunya universiti di seluruh Asia yang bekerjasama untuk melahirkan graduan-graduan yang berpotensi tinggi dalam bidang tropikal dan ekosistem. Di harap UMT akan terus diberi kepercayaan oleh penyelidik antarabangsa untuk terus berbakti dan menyumbang ilmu kepada pelajar dari seluruh pelosok dunia.

 

 

 

 

Disediakan oleh:

Pusat Komunikasi Korporat
Universiti Malaysia Terengganu

7 Negara Bersatu Demi Ekosistem SejagatInstitusi pendidikan tinggi yang bagus bukan sahaja dibangunkan untuk melahirkan graduasi-graduasi yang berkualiti dan berhemah tinggi tetapi ia juga berfungsi untuk menjalankan pelbagai penyelidikan, program dan usahasama bagi membantu dan menyelesaikan perkara-perkara yang akan membawa manafaat kepada setiap golongan masyarakat.

Bagi memenuhi aspirasi nasional, sesebuah universiti haruslah mempunyai potensi dalam memberi sumbangan terhadap perkembangan dan kemajuan modal insan serta berusaha menggerakkan proses pembaharuan disamping mempertingkatkan bidang ilmu demi kemajuan bangsa dan negara.

Di Universiti Malaysia Terengganu, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan dalam usaha memantapkan lagi kualiti proses pengajaran dan pembelajaran, antaranya adalah menjalankan usahasama dengan institusi Pendidikan Tinggi yang lain, agensi kerajaan mahupun NGO.

Antara salah satu universiti yang berkerjasama erat dengan UMT ialah Universiti Libre de Brussels (ULB) yang terletak di tengah Bandar Eropah, iaitu Belgium. Usahasama dua hala ini bakal memberi satu anjakan paradigma kepada proses pembelajaran pelajar UMT dan Malaysia kelak.

Universiti Malaysia Terengganu mula bekerjasama dengan ULB sejak Mac 2011 lagi setelah menandatangani MoU di Kuala Lumpur. Kedua-dua belah pihak bersetuju untuk menjalankan kerjasama penyelidikan terutamanya dalam bidang Oseanografi. Spesifikasi bidang kerjasama yang dimeterai adalah pertukaran saintis, kolobrasi bersama dalam penyelidikan, penyelia untuk pelajar dan penyertaan dalam organisasi akademik.

Justeru daripada kerjasama ini, pelbagai program telah dijalankan bersama, dan hubungan dua hala ini telah memberi pelbagai manafaat, menurut pensyarah ULB iaitu Prof Madya Dr. Behara Satyanarayana,usahasama antara UMT dan ULB amat positif, malah pengarah institusi oseanografi dan persekitran (INOS) iaitu Prof. Dr. Mohd Lokman Husian , telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang baik bagi merealisasikan objektif MoU ini.

Dek kerana usahasama yang akrab ini, ULB telah menawarkan UMT untuk mengambil bahagian dalam dalam program Erasmus Mundus Master Course in Tropical Biodiversity and Ecosystem yang secara ringkasnya dikenali sebagai TROPIMUNDO.

TROPIMUNDO merupakan satu program yang ditubuhkan melalui kerjasama beberapa buah universiti atas dasar utamanya iaitu untuk memelihara dan memulihara ekosistem secara global. Tujuan program ini adalah untuk mengumpul para penyelidik dan pakar dari institusi pendidikan tertinggi yang adabagi menyumbang pengetahuan mereka tentang penyelidikan hutan hujan tropika dan juga ekosistem pantai. Melalui program sarjana ini pelajar akan berpeluang untuk memberikan sepenuh perhatian terhadap pembelajaran berkenaan botani, zoologi dan juga pendekatan ekosistem yang integratif.

Amat membanggakan, kerana dengan usahasama ini,secara rasminya UMT merupakan satu-satunya universiti di Asia yang mengambil bahagian dalam program tersebut bersama-sama universiti dari negara-negara yang lain seperti Belgium, Perancis, Itali, Peru, Cameroon dan Australia.

Konsortium ini melibatkan lima institusi Eropah dan empat institusi pendidikan tinggi Negara bukan Eropah. Pada semester pertama , pelajar yang terpilih memulakan sesi pembelajaran di mana-mana antara lima universiti di Eropah, manakala setelah tamat semester pertama, pelajar akan diberi pilihan untuk menyambung sesi pembelajaran di mana-mana empat universiti bukan Eropah , dimana keempat-empatuniversiti ini menawarkan kos tropikal dan ekosistem yang berlainan. Pada semester ke tiga pula, pelajar akan kembali ke Eropah untuk menyambung pelajaran namun bukan di institusi yang sama pada awal semester dan akhirnya kembali ke institusi asal pada semester keempat. Secara keseluruhan program ini mengambil tempoh masa dua tahun jangka pembelajaran.

Bagi pelajar yang memilih untuk menyambung sesi pelajaran di UMT, mereka akan didedahkan tentang kajian laut, dimana penekanannya adalah berkaitan dengan Paya Bakau.

Dengan pertukaran ini, pelbagai manafaat yang diperolehi oleh pihak UMT, antaranya institusi ini bukan sahaja menerima pelajar antarabangsa tetapi usahasama antarabangsa juga. Ini dapat membuka mata  para cendiakawan antarabangsa bahawa penyelidik di UMT tergolong antara yang terbaik di Asia, dan telah diberi kepercayaan yang begitu besar untuk mendidik pelajar-pelajar antarabangsa ini dengan kepakaran, kemudahan dan keistimewaan yang ada di Universiti Malaysia Terengganu ini.

Pengambilan pertama akan bermula pada Februari 2015, pelbagai usaha dan persediaan dari segi akademik dan kemudahan fasiliti telah disediakan oleh pihak UMT bagi menerima pelajar program TROPIMUNDO yang memilih untuk melanjutkan semester ke dua mereka di sini.

Dalam pada itu, Prof, Dr. Saifullah A. Jaaman selaku koordinator program ini berharap program TROPIMUNDO ini bakal melonjakkan nama UMT ke peringkat global dan akan membuka pintu untuk lebih ramai pelajar-pelajar antarabangsa melanjutkan pengajian di UMT dan sekaligus menambahkan lagi ilmu pengetahuan tentang pemuliharaan ekosistem biodiversiti tropika di Malaysia, Beliau juga bercadang untuk mewujudkan program TROPIMUNDO ini ke peringkat PhD, supaya pelajar yang tamat sarjana TROPIMUNDO di Eropah akan menyambung PhD di UMT dan seterusnya akan mempelajari  program ini sepenuhnya di Malaysia amnya dan khusunya di UMT.  Pada yang sama juga, Prof. Madya Dr. Saifullah berharap UMT akan diberi ruang dalam memainkan peranan yang lebih besar seperti pertukaran penyelidik dan pensyarah ke Eropah dan diberi peluang untuk mendapatkan biasiswa khas kepada pelajar Malaysia yang berminat  menyertai program ini.

Secara konklusinya, usahasama dan penglibatan UMT dalam program TROPIMUNDO ini amatlah membanggakan apatah lagi UMT merupakan satu-satunya universiti di seluruh Asia yang bekerjasama untuk melahirkan graduan-graduan yang berpotensi tinggi dalam bidang tropikal dan ekosistem. Di harap UMT akan terus diberi kepercayaan oleh penyelidik antarabangsa untuk terus berbakti dan menyumbang ilmu kepada pelajar dari seluruh pelosok dunia.

 

 

 

 

Disediakan oleh:

Pusat Komunikasi Korporat
Universiti Malaysia Terengganu

ARKIB 2018

Aspirasi Membara Naib Canselor UMT Menempuh Cabaran 2018
Tanah Bencah Setiu, Khazanah Alam dan Budaya
Penyelidikan Translasional UMT, "Universiti Selidik, Rakyat Sejahtera"
"Floating Breakwater" bakal manfaat komuniti nelayan Mengabang Telipot
MoU UMT & WWF-Malaysia Tanda Pengukuhan Kerjasama Usaha Konservasi Biodiversiti & Pembangunan Mapan
2018; UMT terus Sohor!

ARKIB 2017

UMT Bolot Tiga Anugerah di SIIF 2017
Program “V-CARE, V-CONCERN FREE MARKET FOR NEEDY”
9 Sekawan Pegawai UMT Terima Ijazah Sarjana
Mahasiswa UMT Sumbang Bakti Bersama Komuniti Kg. Pantai Senok
MyREN-X Inisiatif Kerajaan Perkasa Pendidikan Masa Hadapan
PECIPTA 2017; Manifestasi Konsep Translasional
Majlis Anugerah Tahunan 2017 UMT Meriah!
STUDIO AL-QURAN ULUL ALBAB; PERTAMA DI BUMI ULUL ALBAB, BESUT
UMT & CTI-CFF Rungkai Potensi Terumbu Karang Buatan
Selamat Datang Pelajar Baharu UMT Sesi 2017/2018
“NEGARAKU SEHATI SEJIWA” Diterjemah Warga UMT Melalui Hari Keluarga Merdeka UMT
KONVENSYEN PEMIMPIN MAHASISWA KEBANGSAAN 2017 ‘MAHASISWA KE ARAH TN50 – MELAHIRKAN GENERASI WASATIYYAH’
Pameran Antarabangsa "Rahsia Ikan Lut sinar"
Komitmen UMT pada komuniti Setiu melalui Penyelidikan Translasional UMT
GLOBAL TOURISM CONFERENCE 2017 PEMANGKIN EKONOMI GLOBAL
SATREPS - COSMOS RESEARCH LABORATORY
Syawal 1438H dirai meriah
Ramadan Membawa Rahmat kepada Pelajar Baharu UMT
Ramadan Bulan Penuh Rahmat dan Keampunan
Karnival WOW 2017 UMT Meriah di Teluk Ketapang
Sambutan World Ocean Week 2017 Lebih Meriah
UMT menang besar dalam Anugerah Buku Negara 2017
UMT Giat Usaha Lindungi Hidupan Marin
UMT menang besar dalam Majlis Anugerah Tokoh Siswa 2016
‘Young Motivator Competition’ (U-Mac) bentuk keyakinan berkomunikasi pelajar UMT
Felicitaciones (Tahniah)!
Keunikan UMT Tarik Perhatian Pengunjung LIMA '17
EMAC UMT Anjur Balloon X Charity Run Kumpul Dana bagi Misi Kemanusiaan Kemboja-Vietnam (MISI K)
Majlis Apresiasi Media 2017 tanda penghargaan UMT kepada Pengamal Media Tempatan
UMT Fokus Penyelidikan Translational untuk Manfaat Komuniti, Negara dan Global
UMT Lancar Program 2u2i Sarjana Muda Perakaunan dan Tandatangan Perjanjian Bersama ACCA
ICTLHE 2017 temukan UMT dan UniSZA demi Kesepunyaan dan Keserakanaan
UMT Sailing Team sertai 15th Royal Langkawi International Regatta 2017
UMT & Celcom Axiata Berhad Bekerjasama Sampaikan Misi Bantuan Banjir
UMT Vice-Chancellor Received Honorary Awards from Swansea University
Prof Dr Nora aini Pendaftar UMT baharu

ARKIB 2016

UMT tuan rumah Mesyuarat Tahunan TROPIMUNDO Steering Board (STEB) Committee Meeting dan Selection New Intake Meeting 2016
UMT anjur Go Green Ride 2016 bersama KPT dan Terengganu Pro-Asia Cycling Team (TSG)
UMT raih anugerah sempena Anugerah Buku Negara 2016
UMT Anjur UMTAS ke-13
PISM UMT Anjur Kem Bijak Aulad 2016
UMT Terima TNC HEPA yang Baharu
Ilmu Pengetahuan & Pengalaman dari Pensyarah Bekalan & Inspirasi Graduan UMT
Suami Isteri Terima Ijazah Sarjana Serentak Sempena Majlis Konvokesyen UMT ke-14
Majlis Konvokesyen ke-14 UMT rai 2806 Graduan
SAMBUTAN MAJLIS KONVOKESYEN KE-14 SEMAKIN TERASA!
Para Saintis & Jurutera Bertemu di UMT Ungkai Isu Kelautan, Aeroangkasa & Mekanikal
Komuniti Inovatif Tema Utama ICSED 2016 Universiti Malaysia Terengganu
Diversiti UMT Diserikan dengan UMT Colour Run
Investment Policy Statement (IPS) Universiti Malaysia Terengganu Dilancarkan
Tanah Bencah Setiu Bakal Taman Negeri Terengganu Pertama
Ekosistem Bakau Khazanah Alam
Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) UMT Sesi 2016/2017 Berjalan Lancar
Program Jelajah Forum dan Ekspo MAMPAN 2016 Kuala Terengganu (JFEM16KT)
UMT Tawarkan 2,485 Tempat bagi Ijazah Sarjana Muda
Wakil Pelajar PPSMS dan PPSA Menang Tesis Terbaik
Kemenangan Besar UMT - Pertandingan NRIC & CoRIC 2016 USM
Pelajar PPPSE & PPIMG UMT Menang Anugerah di Global Youth Leaders Travel & Learning Camp (GYLTLC) 2016
Majlis Raya UMT Rai Anak Yatim & Warga UMT
Raikan Lebaran Kemeriahan Dikongsi
Program Cakna Asnaf UMT Bantu 600 Fakir Miskin
3000 Hadiri Majlis Berbuka Puasa Perdana UMT
Ahlan Wa Sahlan Ya Ramadhan – Ganjaran Memberi
Mengingati Hari Lautan Sedunia
Diploma Perikanan UMT Terima 4992 Permohonan Kemasukan Belajar
UMT Giat Jalankan Program Kesedaran Marin
PM Rasmi Sambutan Minggu Lautan Sedunia di Universiti Malaysia Terengganu
UMT Menang 13 Pingat di Pameran 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX 2016)
Siti Maya Simbol Penyelidikan UMT di Tasik Kenyir
Penyelidikan Pensyarah UMT diiktiraf Nature Publishing Group

ARKIB 2015

Teaching Accountancy Firm Pertama Di Malaysia Dan Pertama Di Dunia
Fatwa Pembunuhan Haram Binatang Liar Adalah Haram - Tahniah Institut Penyelidikan Kenyir (IPK)
BoG-pNA, Mengesan Wabak Cirit-Birit & Demam Kepialu Meraih Emas di PECIPTA’15
Pelancaran Buku
Majlis Konvokesyen kali ke-13, Universiti Malaysia Terengganu
Keputusan Rasmi Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) UMT Sesi 2015/2016
Jelajah Kayak Merdeka Sungai Terengganu
Pendaftaran Pelajar Baharu UMT Sesi 2015/2016
Pingat Emas untuk Tenis Campuran Hadiah Bermakna Buat UMT
Projek Inovasi Penampal Luka & Penyelesaian Masalah Sistem Penghadaman Manusia Telah Merangkul Emas
Kumpulan CUBE Merintis Kecemerlangan Inovasi Pengurusan
7 Negara Bersatu Demi Ekosistem Sejagat
Rahmat Seluas Lautan, UMT Cakna Komuniti Jejak Asnaf & Ziarah Fakir Miskin
Marhaban Ya Ramadhan
Penyelidik UMT Mendapat Pengiktiraran Sempena ITEX’15
Naib Canselor Wanita Pertama UMT
Bina Kerjaya dalam Bidang Kelautan
Mencapai Kecemerlangan, Mencari Keunggulan
Fokus untuk Tarik Pelajar Cemerlang
Unggul, Cemerlang & Dihormati
Khazanah Lautan Jadi Fokus Penyelidikan
RV Discovery : Ikon & Aset Penyelidikan Kebanggaan UMT

ARKIB 2014

MISI BANTUAN BENCANA UMT
Pusat Pembelajaran Digital Sultanah Nur Zahirah
Konvokesyen ke-12 Universiti Malaysia Terengganu
Molekul Tunggal: ‘Wira belakang tabir’
Hijrah itu Satu Permulaan
Pesta Cahaya Deepavali
Aidiladha, Kisah Pengorbanan Sebenar
2380 Pelajar Baru, 6003 Pelajar Lama Mulai Mendaftar
Di Sini Lahirnya Sebuah Cinta
Institut Penyelidikan Kenyir
Salam Aidilfitri 1435
FASTABIQUL KHAIRAT
World Ocean Week 2014
Minggu Jalinan Mesra 2014